Exterior-color Specs

Exterior Color • Brilliant Black
• Florett Silver Metallic
• Glacier White Metallic
• Ibis White
• Monsoon Gray Metallic
• Mythos Black Metallic
• Nano Gray Metallic
• Scuba Blue Metallic
• Tango Red Metallic
• Vegas Yellow