Exterior-color Specs

Exterior Color • Brilliant Black
• Daytona Gray Pearl Effect
• Florett Silver Metallic
• Glacier White Metallic
• Ibis White
• Mythos Black Metallic
• Nano Gray Metallic
• Sepang Blue Pearl Effect
• Tango Red Metallic
• Vegas Yellow