Exterior-color Specs

Exterior Color • Alpine White
• Carbon Black Metallic
• Imola Red
• Interlagos Blue Metallic
• Jet Black
• Mystic Blue Metallic
• Phoenix Yellow Metallic
• Silver Gray Metallic
• Titanium Silver Metallic