Exterior-color Specs

Exterior Color • Alpine White
• Austin Yellow Metallic
• Azurite Black Metallic
• Black Sapphire Metallic
• Champagne Quartz Metallic
• Mineral Grey Metallic
• Mineral White Metallic
• Sakhir Orange II Metallic
• Silverstone Metallic
• Smoked Topaz Metallic
• Tanzanite Blue Metallic
• Yas Marina Blue Metallic